چگونه می توان کارشناس رسمی دادگستری روابط کار و کارگری شد؟

چگونه می توان کارشناس رسمی دادگستری روابط کار و کارگری شد؟

برای اخذ پروانه کارشناسی روابط کار و کارگری متقاضیان باید دارای صلاحیت های عمومی و اختصاصی مورد نیاز باشند. صلاحیت های عمومی مواردی هستند شامل اعتقاد به دین اسلام یا یکی از اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی، عدم وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه های مخالف اسلام، عدم اعتیاد به مواد مخدر، نداشتن پیشینه کیفری، دارا بودن تابعیت ایرانی، داشتن سلامت جسمانی و روانی، دارا بودن مدرک معتبر دانشگاهی در رشته های مرتبط و داشتن حداقل 5 سال سابقه کار تجربی پس از اخذ مدرک کارشناسی یا بالاتر در این رشته ها.

دارا بودن دانشنامه در یکی از رشته های مهندسي، بهداشت صنعتي، بهداشت حرفه اي، فيزيک، شيمي، حفاظت و بهداشت كار، طب كار و ايمني صنعتي می تواند در تعیین صلاحیت های کارشناس رسمی اثر گذار باشد.

صلاحیت های کارشناس رسمی روابط کار و کارگری چیست؟

کارشناس دادگستری روابط کار و کارگری دارای صلاحیت هایی در خصوص پیمان‌های دسته جمعی کار و طرح‌ های طبقه بندی مشاغل و پاداش افزایش تولید، شکایات و اختلافات فیمابین کارگران و کارفرمایان و اختلافات ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی هستند. این افراد می توانند حوادث ناشی از کار تجزیه و تحلیل نموده و بدون اظهار نظر در مورد خسارات مربوط به صدمات بدنی و دیات، گزارشات کارشناسی خود را تهیه نمایند. علاوه بر این اظهار نظر در مورد بازنشستگی کارگران و برقراری مستمری بازماندگان و کمک‌ها و سایر مسائل ناشی از کار نیز در حیطه صلاحیت های این افراد قرار گرفته است.

 

کاربرد مهارت های کارشناس دادگستری روابط کار و کارگری در اجتماع و نیاز مردم

روابط کارفرما و کارگر از جمله روابطی است که تنش های خاص خود را دارد. قوانین کار تدوین شده توسط دولت در بسیاری از موارد نمی تواند به صراحت مشکلات ایجاد شده میان طرفین دعوای کارگری را رفع نماید و به همین سبب نیاز به بررسی های فنی تر و اظهار نظر کارشناسان در این حیطه احساس می گردد. در این زمان است که نقش کارشناسان کار و کارگری بسیار پر رنگ تر شده و می توانند مشکلات موجود را تا حدودی مرتفع نمایند.

چگونه می توان از طریق کانون به کارشناس رشته روابط کار و کارگری کار ارجاع نمود و دستمزد کارشناسی مرتبط چگونه تعیین می شود؟

کانون کارشناسان رسمی از طریق وب سایت خود اطلاعات کارشناسان را در اختیار افراد قرار داده است. کارشناسان رسمی در این رشته پس از ارجاع پرونده به آن ها از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به بررسی و اظهار نظر کارشناسی نموده و پس از آن با توجه به تعرفه های از پیش تعیین شده توسط کانون کارشناسان رسمی و همچنین بر اساس مبلغ پرونده ای که کارشناسی آن را انجام داده اند، حق الزحمه آن ها محاسبه و پرداخت می گردد.